Grunnleggende kompetanse
i lindrende behandling

  Introduksjonsvideo

Innledning

E-Kursinnhold

Kommunikasjon

Brukermedvirkning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Terminal pleie

Pårørende og oppfølging av etterlatte

Etikk

Avslutning

E-Kursinnhold

Om denne kompetansepakken

E-Kursinnhold

Etikk

Kommunikasjon

Brukermedvirning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Terminal pleie

Pårørende og oppfølging av etterlatte