+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

100 på work-shop – Kompetansebroen Innlandet offisielt lansert!

 

I juni ble Kompetansebroen utvidet til å dekke Innlandet, i tillegg til Oslo og Akershus, og Vestfold. 2. september var det endelig tid for offisiell lansering – og dagen startet med en work-shop for å finne de gode ideene for hvordan ta i bruk Kompetansebroen i vår region.

Invitasjon var sendt ut til målgruppen for Kompetansebroen, ansatte innen helse- og omsorgssektoren i hele Innlandet, både de som jobber i kommunene, sykehusene og høgskolen i Innlandet. Og dette ønsket fagpersonene å bidra til – hele 100 meldte seg på til work-shop!

Hundrevis av ideer

Deltakerne ble delt inn i 12 grupper og i løpet av work-shopen flyttet gruppen seg rundt på fire ulike temaer. De ble invitert til å dele ideer innenfor temaene innhold til Kompetansebroen, markedsføring av Kompetansebroen og hvordan samhandling mellom sykehus og kommune kan forbedres ved å bruke Kompetansebroen. I tillegg var alle gruppene innom et bord hvor de ble invitert inn på en kreativ fremtidsreise – hva er Kompetansebroen fem år fram i tid?

Lokal redaksjon sitter igjen med mange ideer og innspill for å kunne videreutvikle Kompetansebroen Innlandet.

Lansering

Til lanseringen kom det et tyvetalls flere gjester, og lanseringen ble innledet med to dyktige elever fra Toneheim folkehøgskole som spilte og framførte diktet Broer av Lars Saabye Christensen. Spesielt avslutningen av diktet er et godt bilde på Kompetansebroen:

Samarbeidpartnerne Kompetansebroen Innlandet – f.v. Ingrid Guldvik, HINN, Alice Beathe Andersgaard, SIHF, Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune og leder i overordnet samarbeidsutvalg. Målfrid Schiager og Irene Røen, ledere i hhv. Oppland og Hedmark sine utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. Foran: Lokal redaksjon – t.v. Bente Langvik Olsen og Marit Ødegård.

Og slik skal vi også vite
mens vi krysser broene
at det vi deler med andre
det vi deler med andre
blir dobbelt så stort

(Fra diktsamlingen «Hvor er det blitt av alle gutta», 1991.)

De viktigste samarbeidspartnerne bak Kompetansebroen Innlandet holdt korte innlegg:

Arne Skogsbakken er rådmann i Søndre Land kommune og leder av overordnet samarbeidsutvalg. De har vært en viktig pådriver for prosjektet og gledet seg over et felles tiltak innenfor sektoren som vil bidra til bedre tilbud for pasientene.

«Som innbyggere, og potensielle pasienter, er vi ikke primært opptatt av hvem som yter helsetjenester. Da er vi opptatt av at tjenestene er best mulige, og at de fungerer sømløst. Kompetansebroen vil bidra til begge deler.»

 

Alice-Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet (SIHF), var godt fornøyd med at Kompetansebroen Innlandet endelig var på plass og klar til bruk.

«Vi har behov for å dele kunnskap. Selv om vi er i det samme helsesystemet så vet vi for lite om hverandre og hvordan vi jobber for å ivareta pasientene.»

 

Ingrid Guldvik, dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (HINN), var tydelig på at de ville bidra til at Kompetansebroen skal bli en viktig plattform.

«Kompetansebroen er en ny satsning og vi må fylle den med innhold. Det er viktig, når sykehuset og kommunal sektor forener seg om denne plattformen, å være med på det. Vi kan dele det vi holder på med – forskning, undervisning og utviklingsprosjekter.»

 

Irene Røen og Målfrid Schiager hilste på vegne av de to utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester som de leder i hhv. Hedmark og i Oppland, og gledet seg til å ta i bruk plattformen.

«Det er viktig at prosjektet har valgt å forankre en stilling i lokal redaksjon i det ene utviklingssenteret og dermed nært kommunenes daglige liv.»

 

Hilsen fra sentral redaksjon!

Kjersti Sirevåg fra sentral redaksjon avsluttet hilsningsrekken med både en kort visning av Kompetansebroen og video med hilsen fra styreleder i Kompetansebroen, Gry Røste, kommunaldirektør Helse og omsorg i Lørenskog kommune.

Deretter ble det marsipankake og kaffe på alle 120 gjestene!