+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonen viser Kompetansebroens dekningsområde fra juni 2019. Skjermdump: Google maps

5. juni tar Vestfold i bruk Kompetansebroen

Kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner bygger kompetansebro i Vestfold: – Ved å lære av hverandre kan vi skape enda bedre helsetjenester til befolkningen.

Kompetansebroen er en digital plattform hvor helsepersonell i Sykehuset Vestfold, kommunene, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og utdanningsinstitusjonene skal kunne dele informasjon og kompetanse, forteller Pia Wangen Flesche prosjektleder for Kompetansebroen i Vestfold.

Lærer av hverandre

På plattformen skal det deles og markedsføres kurs, deles ulike opplæringstiltak (e-læring), settes fokus på aktuelle saker i området som det er viktig å dele i målgruppa, samt at de temabaserte fagområdene som allerede i dag eksisterer skal videreføres og utvikles.

Kort om Kompetansebroen:

  • En digital plattform utviklet av Akershus universitetssykehus (AHUS), kommunene og bydelene i deres opptaksområde og Oslo Met.
  • Har eksistert i nåværende form siden januar 2017.
  • Kompetansebroen.no er per i dag tilpasset Oslo og Akershusregionen.
  • Fra 5. juni 2019 blir den utvidet med Vestfold og Innlandet.
  • Skal bidra til bedre samhandling mellom kommune, sykehus og utdanningsinstitusjoner, som igjen bidrar til en mer helhetlig oppfølging av pasientene.
  • Et verktøy hvor alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner kan dele og lære av hverandre.
  • Plattformen bidrar også til at det blir enklere å samarbeide om og vil føre til oppstart av flere innovative prosjekter i regionen.

Lokal redaksjon

Kompetansebroen eies av både kommuner og sykehus, og i disse dager er vi i ferd med å etablere en lokal redaksjon, som skal utvikle og drifte Kompetansebroen Vestfold på vegne av eierne. Lokal redaksjon består av ett årsverk totalt. Samarbeidsutvalget i Vestfold, hvor kommunene, sykehuset og brukerrepresentanter er representert, skal være styringsgruppe, opplyser prosjektleder Pia Wangen Flesche.

Pia Wangen Flesche, prosjektleder Kompetansebroen Vestfold. Foto: Torbjørn Endal

Hun forteller at den lokale redaksjon vil ha et godt nettverk både i sykehuset, kommunene og i utdanningsinstitusjonene. Det vil også bli etablert et faglig råd som består av noen representanter fra samarbeidspartnerne. I 2019 og 2020 skal prosjektets totale kostnad fordeles likt mellom kommunene og Sykehuset Vestfold.