+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Mikkel Bm. Christensen / Ahus

50 år med ungdom i behandling

Bråten behandlingssenter tilbyr behandling for ungdom mellom 12 og 18 år og har en tankegang der brukermedvirkning, relasjon og fleksibilitet står helt sentralt. I år fyller Bråten 50 år og feirer med jubileumsseminar på Ahus 30. oktober.

Bråten behandlingssenter ligger på Skjetten, og målgruppen er ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige og fastlåste psykiske vansker der polikliniske tjenester i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ikke har vært til nytte.

All behandling ved Bråten er frivillig. Før behandlingen igangsettes inviteres familien til å delta i samtaler om motivasjon og rammer for behandlingen. Her vil det også tas initiativ til at ungdommen og familien utarbeider en egen bestilling til behandlingssenteret. Det vektlegges at behandlingen skal være ungdommens og familiens eget prosjekt.

Frivillighet og ansvarlighet anses som viktige forutsetninger for et vellykket endringsarbeid. Behandlingstilbudene ved Bråten er regionale og retter seg mot ungdom som bor innenfor opptaksområdet til Ahus. – Ahus.no

Tonje Weihe Presterud. Foto: Privat

Bråten er i dag en femdøgnsinstitusjon med fire enheter: to døgn- og dagbehandlingsenheter, en ambulerende enhet som rykker ut på arenaer hvor folk er og en fagstab. I tillegg har Bråten et eget skoletilbud som gir mulighet til en helhetlig og fleksibel oppfølging av ungdom og deres foreldre/foresatte, forteller seksjonsleder ved Bråten behandlingsenter, Tonje Weihe Presterud.

Vi er en veldig stabil institusjon der flere har jobbet i 20-30 år og beskriver en modell og en behandlingstankegang der brukermedvirkning, relasjon og fleksibilitet står helt sentralt. En fleksibilitet både hva gjelder metoder, tid og arenaer – som ikke i like stor grad er gjennomførbar f.eks. på poliklinikk.

 

– Vil løfte frem noe som er litt særegent

Jubileumsseminaret 30. oktober er tenkt å gjenspeile Bråtens grunnleggende verdier, der tid og relasjoner er viktig for å skape endring i samarbeid med ungdommene. Samtidig ønsker de å vise åpenhet for retninger i behandling som er nytenkende og effektive.

Klikk her for å melde deg på arrangementet. (Påmeldingsfrist 25 oktober)

Bråten holder ikke eksterne arrangementer så ofte, men denne gangen ønsker de å gi tilbake ved og vise frem et perspektiv som er bredt og fleksibelt, forteller  Presterud.

Jeg tror ikke det er så kjent det vi driver med på Bråten. Det er en annerledes måte å jobbe på, som viser seg å virke. Med et spennende program vil vi gi tilbake og løfte frem noe som er litt særegent.

Klikk på bildet for å åpne i nye fane. Foto: Skjermdump

Skuespiller Mats Moe vil fortelle sin historie «Uten pappa», om hvordan man takler skam som barn, vanskelige relasjoner i livet og åpenhet rundt tabubelagte temaer.

Privatpraktiserende terapeut Tone Grøver, som kaller seg «blodfan av Bråten» snakker om hva behandlere kan lære av Bråten, og hvordan Bråten kan bidra til å belyse etikk, maktforhold og metoder i terapi.

Psykolog Bjarne Hansen  ved Haukeland universitetssykehus og vil fortelle om B4DT, den prestisjetunge behandlingsmodellen der eksponeringsterapi behandler OCD og angstlidelser i løpet av fire dager.

Enhetsleder ved Bråten behandlingssenter Cathrine Brodahl legger til at hun håper programmet vil vekke nysgjerrighet.

Vi håper programmet for dagen vekker en nysgjerrighet på en behandlingsform vi tror kan overleve i  50 år til, sier Brodahl.

Stor endring  i forståelsen av psykisk helse

Institusjonen åpnet 18. august 1969 og har siden hatt ulik organisering. I 2006 ble Bråten overført fra Akershus Fylkeskommune til Akershus universitetssykehus HF.

Bråten behandlingssenter. Foto: Mikkel Bm. Christensen / Ahus.

I løpet av de 50 årene som har gått har synet på ungdom, på psykiske vansker og hvordan vi forstår og reparerer psykisk uhelse vært i stor endring – også på Bråten. Nytenkning er en viktig grunn til at Bråten fortsatt eksisterer.

Bråten har hatt tidlig fokus på brukermedvirkning, relasjon og aktivitet som grunnstein i behandling, og mindre fokus på bruk av medisiner og diagnoser. Det å bruke tid, se mennesket og også ressursene har virket på ungdom som ofte har mottatt mye tradisjonell behandling, sier Brodahl.