+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
@Livsglederne. Foto: Helene Camilla Darre

– Å jobbe på sykehjem er ikke for pyser!

Virksomhet sykehjem i Larvik kommune har opprettet en egen instagramkonto som viser hverdagen for ansatte og beboere på sykehjem i Larvik.

Instagramkontoen @Livsglederne ble opprettet i starten av 2020. Hensikten med kontoen er å bygge stolthet hos de som allerede er ansatt, rekruttere nye ansatte og være et vindu for samfunnet inn til livet på sykehjem.

Navnet Livsglederne kommer fra av at vi ønsket et navn med positivt fortegn som beskriver det vi driver med. Vi som jobber i sykehjem jobber jo etter leve hele livet-prinsippet, og vi ønsker med alt vi gjør å bidra til gode dager og øyeblikk for våre pasienter, sier virksomhetsrådgiver Kristin Skalleberg.

Virksomhetsrådgiver Kristin Skalleberg. Foto. Privat

Mange i samfunnet har ikke et forhold til sykehjem, og da kan forestillingene om hvordan det er å bo og jobbe på sykehjem bli veldig varierte.

Ansatte på sykehjem har innholdsrike dager med varierte arbeidsoppgaver som blant annet avanserte og tekniske sykepleieprosedyrer, pårørendesamtaler og ernæringsoppfølging. Sykehjemsansatte følger pasientene på sin siste reise og tar vare på pårørende.

Vi ønsker å vise frem sykehjem som et flott sted å bo og jobbe. Vi er detektiver, for sykdomsbildet hos eldre er ofte mer komplisert og med andre symptomer enn hos andre pasientgrupper, og det synes vi er veldig spennende, sier Skalleberg.

Hun legger til:

Med instagramkontoen ønsker vi å vise samfunnet hvordan det er på “innsiden” hos oss, og pårørende kan oppleve trygghet ved å se “hva som skjer”.

Innhold og personvern

Kontoen viser bilder og videoer som er innsendt fra de ulike avdelingene. Sykehjemmene i Larvik er Livsgledehjem. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk.

Vi er pålagt å jobbe med helhetlig omsorg for våre pasienter i sykehjem, og via livsgledesystemet har vi fått et økt fokus på den psykososiale og kulturelle omsorgen. Det er moro å vise frem, sier Skalleberg.

Alle bilder og videoer som publiseres må publiseres med skriftlig samtykke. Dersom pasienten ikke selv kan samtykke, kan skriftlig samtykke innhentes fra nærmeste pårørende. Alle avdelingene anbefales å innhente skriftlig samtykke til deling av videoer og bilder ved innkomst, og kommunen planlegger dette som et punkt på sjekklister de bruker ved innkomst av nye pasienter til avdelingene.

Alle personer som vises på bilder og videoer på denne kontoen skal vises på en verdig måte, sier Virksomhetsrådgiveren.

Kompetanseheving

Kontoen administreres av Virksomhetsrådgiver Skalleberg. Ansatte på de ulike avdelingene sender henne bilder og videoer, som hun publiserer.

Det er et ønske om å bidra med kompetanse og her tenker vi at det ligger et potensiale i bruk av stories. Foreløpig har vi publisert en story som handler om musikk og demens, forteller Skalleberg.

Kontoen er offentlig og alle som vil kan se innlegg og følge kontoen hvis de ønsker.