+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Hege Berntzen, USHT Akershus

Andre samling i ernæringsnettverket gjennomført

Ernæringskartlegging og tiltak ved underernæring var temaet for dagen da 12o deltakere fra Oslo og Akershus møtte opp på den andre nettverkssamlingen om ernæring i regi USHT Akershus.

Målet med disse nettverkene er å få til en arena hvor ansatte i kommunehelsetjenesten skal kunne møtes for å utveksle erfaringer, øke kompetansen og styrke arbeidet med implementeringen av god og systematisk ernæringspraksis.

Systematisk ernæringsscreening kan forebygge underernæring

God ernæringsstatus gir bedre helse og og livskvalitet, allikevel viser det seg at det er høy forekomst av underernæring på institusjon og blant eldre hjemmeboende.  Klinisk ernæringsfysiolog, Kaja Helland-Kigen, fra Skedsmo kommune fortalte blant annet om viktigheten av god og systematisk ernæringsscreening av alle brukere og pasienter for å kunne fange opp de som er underernærte eller er i risiko for underernæring.

Kaja Helland-Kigen, Klinisk ernæringsfysiolog Skedsmo kommune

Personer som er underernærte har høyere risiko for blant annet fall, trykksår, nedsatt immunforsvar, sykehusinnleggelse. Det er derfor ekstra viktig at vi jobber systematisk med ernæringsarbeidet og at vi går tidlig inn for å avdekke eventuelle risikoer for underernæring for å unngå alle tilleggs-komplikasjoner som kan oppstå, sier Helland-Kigen og fortsetter:

Underernæring er vanskelig å se ved det blotte øyet, derfor skal alle pasienter og brukere ernæringsscreenes.

Helland-Kigen referte også mye til tiltakspakken i underernæring fra Pasientsikkerhetsprogrammet, og viste nyttige verktøy som kan tas i bruk på egne enheter i kommune og sykehus.

Finn Helland-Kigen sin presentasjon her.

Etablering av viktige rutiner og gode PLO-meldinger

Leder for ernæringsutvalget på Ahus, Cathrine Enger Lunde, snakket om sine erfaringer fra lungeavdelingen på Ahus og deres arbeid med Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke på underernæring.  Resultatet av dette arbeidet var blant annet at langt flere pasienter ble tidlig ernæringsscreenet og fikk opprettet behandlingsplaner enn tidligere. De endret også middagssrutinene på Ahus. Først som et pilotprosjekt på fire uker, men på grunn av den gode effekten ble det en permanent løsning.

Lunde snakket også om samhandling og dokumentasjon i forbindelse med pasientoverføringer fra sykehus til kommune. Og hun hadde et klart spørsmål til de ansatte i kommunen:

Cathrine Enger Lunde, leder ernæringsutvalget Ahus

Hva trenger dere av informasjon rundt pasientens ernæringsstatus når vi sender PLO melding?

Spørsmålet skapte engasjement i salen og flere utfordringer ble belyst.

God samhandling er viktig og det var en vekker når flere i salen påpekte at det ikke holder å skrive «god matlyst» i PLO melding. Hva er egentlig «god matlyst»? Vi må skrive om pasientene er ernæringsscreenet eller ikke. Og er det  iverksatt tiltak eller ikke. Dette var nyttig informasjon jeg tar med meg videre i dette arbeidet, forteller Lunde.

Finn Lundes presentasjon fra dagen her.

Inspirasjon til videre ernæringsarbeid i egen kommune!

Kollegaene fra Fet kommune var godt fornøyd med konferansen og fortalte at de kom til å ta med seg flere gode tips og metoder hjem i egen praksis.

F.v. Tine Bjølgerud, Fagleder i tjenesten for funksjonshemmede, Bente Østnes, sykepleier hjemmesykepleien, Trine Berget-Ausland, avd.leder hjemmetjenesten, Elin Raasok, helsefagarbeider i omsorgsboliger.

Å systematisere ernæringsscreening er noe vi skal ta med oss tilbake. Det vil gi brukerne våre en mer lik og kvalitetssikret tjeneste uavhengig av hvem pleier de møter eller hvilket distrikt de bor i, sier avdelingsleder for hjemmesykepleien i Fet kommune, Trine Berget-Ausland.

Alle ser også frem i mot at de nå vil få tilgang til klinisk ernæringsfysiolog i den nye kommunen, Lillestrøm, og de gleder seg til å komme skikkelig i gang med ernæringscreening og kartlegging  av brukere på egne enheter.

 

 

 

Les om den første  samlingen i ernæringsnettverket her.

Se også videoreportasjen om «Matglede på Solborg bo- og aktiviseringssenter» Kompetansebroen produserte tidligere i år, og ta en titt på temaseksjonen ernæring

Presentasjon om «Hvordan undersøke munnhulen», av tannpleiestudent Nooralhuda Al-Rubaye, finner du her.