+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Palliasjon til covid-19 pasienter

Med bakgrunn i en ny prosedyre for behandling av Covid-19-pasienter utviklet av Palliativt senter ved Ahus viser denne filmen en dramatisering av hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19. Det anbefales og høre podkast episoden, du finner øverst i denne artikkelen, og se denne i sammenheng med filmen.

Filmen er produsert av Avdeling for kompetanse og utdanning i samarbeid med Palliativt senter ved Akershus universitetssykehus. Podkast er produsert av Kompetansebroen,
Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Siri Steine, Palliativt senter, Ahus.

Podkast om palliasjon til pasienter med covid-19

Siri Steine er seksjonsoverlege ved Palliativt senter på Ahus. I denne episoden gir hun gode råd og informasjon om hva som er viktig å være oppmerksom på ved palliativ behandling av pasienter med Covid-19. Du får konkret informasjon om både medikamenter og doser og svar på etiske spørsmål.