Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Å leve med smerter i ungdomstiden

Hvordan påvirkes ungdommers liv av å leve med langvarige smerter?

Foto: Shutterstock

Smerter er et av våre store helseproblemer, og stadig flere unge har langvarige smerter. Å leve med smerter kan ha konsekvenser på kort og lang sikt. Det er viktig å bidra til og mestre smertene slik at de ikke blir kroniske og langvarige. Å leve med langvarige smerter har sammenheng med fravær fra skole og sosiale aktiviteter, angst og søvnproblemer, og har betydelig innvirkning på ungdommers liv. Ungdommer med smerter, har nedsatt livskvalitet sammenliknet med ungdommer som ikke har smerter.

Studier viser at hodepine, smerter i skuldre og nakke, magesmerter og ledd- og muskelsmerter er de vanligste smerteplagene, og flere jenter enn gutter rapporterer om smerter.

Hvordan er det å leve med langvarige smerter for ungdom? Hvordan påvirker det hverdag og skole? Og hva gjør ungdom selv for å mestre smertene?

Les mer om dette i Sykepleien, som omtaler den vitenskapelige artikkelen, eller du kan lese hele artikkelen her: Å leve med smerter i ungdomstiden – en kvalitativ studie av ungdommers erfaringer.

Alle fagartikler