Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Skjermpdump, Aldring og helse, Eldreomsorgens ABC

ABC-opplæring

ABC-opplæringen utvikles og leveres av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. ABC-undervisningen er et samarbeid med USHT og Aldring og helse. 

Eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC  gir kunnskap om hva det betyr å jobbe i eldreomsorgen, og hvilke utfordringer en kan møte i tjenestene.

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser og hvordan du som helsearbeider møter personer med ulike aldersrelaterte utfordringer. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen.

Eldreomsorgens ABC består av fire permer. Grunnpermen består av temahefter som bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommune tjenestetilbud. Påbyggingspermen gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og Psykisk sykdommer.

Demensomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

Grunnpermen gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter som mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Påbyggingspermen gir oppdatert, grunnleggende kompetanse i demensomsorg som er aktuell for hele kommunehelsetjenesten.

For å lese mer om ABC-opplæringen, trykk her.