+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo: Aldring og helse

Aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse bidrar til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge, gjennom utvikling av ny kunnskap, og omfattende og variert kompetansespredning.

Aldring og helse sine fagområder er:

  • Demens
  • Alderspsykiatri
  • Utviklingshemming
  • Funksjonshemming

Aldring og helse tilbyr også kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt mye mer.

Finn nyttig og godt faginnhold på Aldring og helse her.