Logo: Hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn

Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn er et tilbud til barn og ungdom tilhørende Ahus sitt opptaksområde  med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåking, behandling eller pleie og der andre forhold er slik at pasienten kan være hjemme.

Avansert hjemmesykehus skal gi trygg behandling og god pleie der pasienten bor, i nært samarbeid med familie og kommune. Hjemmesykehus er åpent for alle pasienter, uavhengig av diagnose og alder, så fremt bestemte kriterier er oppfylt.

Hvorfor hjemmesykehus:

 • Barn og familier har det som regel best hjemme
 • Barnet tilfriskner raskere
 • Hverdagen kan opprettholdes i større grad
 • Kvaliteten på helsetjenestene er like gode som på sykehus

Hvem er vi:

Avansert hjemmesykehus for barn består av syv sykepleier og en lege med lang erfaring og høy kompetanse innen barnemedisin, fra Avdelingen barn og ungdom (ABU). Avdelingen er stort sett bemannet med to sykepleiere på dagtid i ukedagene, og en sykepleier på kveld og i helger/på helligdager.

Hvem samarbeider vi med:

 • Barnets lege på sykehuset
 • Fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, Barn- og unges psykisk helse (BUPH), Palliativt team og avdelingene inne på sykehuset

For å sikre god kvalitet og kontinuitet, samt skape bedre overganger mellom sykehus og primærhelsetjenesten samarbeider AHS også med kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde.

Hva kan vi tilby:

AHS tilbyr blant annet:

 • Observasjon og vurdering
 • Veiledning og opplæring
 • Administrering av intravenøse medikamenter
 • TPN (total parenteral ernæring)
 • Blodprøvetaking
 • Vektkontroll
 • Nedleggelse av sonde

AHS vurderer hva som kan tilbys ut fra barnets behov, geografiske forhold og kapasitet.

Opplæring og undervisning

Avansert hjemmesykehus ønsker et godt og tett samarbeid rundt enkelte pasienter der pasienten er. Derfor tilbyr AHS bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer, til ansatte i kommune og sykehus, ved at de kommer ut der pasienten er for å gi opplæring til de som skal hjelpe pasientene.

På den måten kan AHS og hjelpeinstanser i- og utenfor sykehus, som blant annet hjemmesykepleien,  samarbeide om oppgaver som for eksempel antibiotikabehandling, palliasjon osv.

AHS har også en egen barnekoordinator som har ansvar for opplæring av kommuner/bydeler, på pasienter som har behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) eller mekanisk pustestøtte.

 

Kontaktinformasjon:

Åpningstid: Alle dager hele året mellom kl. 0730 – 2230.

Ansvarlig sykepleier: 67962109/90296131
Seksjonsleder Lisa Fosshaug: 67969283
E – post: [email protected]

 

Se videoreportasje om AHS her