+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Barns rettigheter i primær-helsetjenesten

Verdens helseorganisasjon publiserte i 2015 «Children’s rights in primary health care. Manual and tools for assessment and improvement».  Som en del av den internasjonale prosessen ble det utviklet en håndbok til bruk for ansatte i kommunehelsetjenesten. 

Utviklingen av denne håndboken er den del av den internasjonale prosessen som forsøker å tilrettelegge for at barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs Barnekonvensjon, kan oversettes til praktiske prinsipper og handlinger som de ansatte i primærhelsetjenesten kan benytte i sitt daglige arbeid.

Håndboken består av seks deler og kan lastes ned i fanen til høyre.

Det første dokumentet introduserer bakgrunnen for håndboken og gir veiledning i hvordan dokumentene er tenkt brukt. De resterende delene består av selvevalueringsskjema til unge mellom  12-18 år, helsepersonell, ledelsen og foreldre/foresatte.

Les mer om de norske medlemmene, av HPH, sitt arbeid for helsefremmende sykehus og helsetjenester