Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Barns rettigheter

Les mer om barns rettigheter i spesialist- og primærhelsetjenesten her.

Det er økende kunnskap i helsetjenesten om barns rettigheter, og om prinsippene og normene som ligger i konvensjonen om barns rettigheter (OHCHR, 1989). Dette gjør det mulig å vise sykehus og helsetjenester hvordan de kan forstå og forbedre helsetjenestens respekt, beskyttelse og innfrielse av barns rettigheter.

Her kan du lese mer om barns rettigheter i både spesialist-og primærhelsetjenesten, og finne nyttige håndbøker og manualer for å vurdere og forbedre barns rettigheter.

i spesialisthelsetjenesten

Det er økende kunnskap i helsetjenesten om overføringen av barns rettigheter, prinsippene for og normene som ligger i konvensjonen om barns rettigheter (OHCHR, 1989). Dette gjør det mulig å vise sykehus og helsetjenester hvordan de kan forstå og forbedre helsetjenestens respekt, beskyttelse og innfrielse av barns rettigheter.

Barn blir i økende grad sett på som rettssubjekter i alle sine livsarenaer, inkludert helsetjenesten. Implementeringen av Self-evaluation Model and Tool on the Respect of Children’s Rights in Hospital (SEMT), ga en rekke eksempler på hva sykehus innen og utenfor HPH-nettverket i Europa og Australia gjør for å inkludere barns rettigheter i daglig sykehuspraksis (Simonelli F and Guerreiro AIF, 2010). Samtidig viste det viktigheten av å respektere barns rettigheter som en måte å forbedre ytelsen av helsetjenester innen konteksten av sykehus og helsetjenester. Derfor anerkjenner Task Force HPH-CA respekten for barns rettigheter som en hovedkomponent i helsefremmende og forebyggende arbeid og i barne- og familiesentrert pleie og omsorg.

Håndboken ble laget for alle sykehus og helsetjenester som er interessert i å forbedre respekten for barns rettigheter i sykehus og helsetjenester og i tillegg sine helsefremmende og forebyggende aktiviteter.

handbok-barns-rettigheter

 Les mer om de norske medlemmene, i HPH, sitt arbeid for helsefremmende sykehus og helsetjenester 

 

i primærhelsetjenesten

Verdens helseorganisasjon publiserte i 2015 «Children’s rights in primary health care. Manual and tools for assessment and improvement».  Som en del av den internasjonale prosessen ble det utviklet en håndbok til bruk for ansatte i kommunehelsetjenesten. 

Utviklingen av denne håndboken er den del av den internasjonale prosessen som forsøker å tilrettelegge for at barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs Barnekonvensjon, kan oversettes til praktiske prinsipper og handlinger som de ansatte i primærhelsetjenesten kan benytte i sitt daglige arbeid.

Håndboken består av seks deler og kan lastes ned i fanen til høyre.

Det første dokumentet introduserer bakgrunnen for håndboken og gir veiledning i hvordan dokumentene er tenkt brukt. De resterende delene består av selvevalueringsskjema til unge mellom  12-18 år, helsepersonell, ledelsen og foreldre/foresatte.

Les mer om de norske medlemmene, av HPH, sitt arbeid for helsefremmende sykehus og helsetjenester 

 

Alle fagartikler