+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Barns rettigheter i sykehus

Det er økende kunnskap i helsetjenesten om overføringen av barns rettigheter, prinsippene for og normene som ligger i konvensjonen om barns rettigheter (OHCHR, 1989). Dette gjør det mulig å vise sykehus og helsetjenester hvordan de kan forstå og forbedre helsetjenestens respekt, beskyttelse og innfrielse av barns rettigheter.

Barn blir i økende grad sett på som rettssubjekter i alle sine livsarenaer, inkludert helsetjenesten. Implementeringen av Self-evaluation Model and Tool on the Respect of Children’s Rights in Hospital (SEMT), ga en rekke eksempler på hva sykehus innen og utenfor HPH-nettverket i Europa og Australia gjør for å inkludere barns rettigheter i daglig sykehuspraksis (Simonelli F and Guerreiro AIF, 2010). Samtidig viste det viktigheten av å respektere barns rettigheter som en måte å forbedre ytelsen av helsetjenester innen konteksten av sykehus og helsetjenester. Derfor anerkjenner Task Force HPH-CA respekten for barns rettigheter som en hovedkomponent i helsefremmende og forebyggende arbeid og i barne- og familiesentrert pleie og omsorg.

Håndboken ble laget for alle sykehus og helsetjenester som er interessert i å forbedre respekten for barns rettigheter i sykehus og helsetjenester og i tillegg sine helsefremmende og forebyggende aktiviteter.

handbok-barns-rettigheter

 Les mer om de norske medlemmene, i HPH, sitt arbeid for helsefremmende sykehus og helsetjenester