+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Beslutningsstøtte for vurdering og behandling av Covid-19 pasienter

Utviklingen rundt Covid-19 epidemien er uviss. Ventelig vil flere pasienter få klinisk sykdom. Kanskje vil mange behøve sykehusinnleggelse. Klinikere i primærhelsetjenesten er ekspertene i front som skal sørge for at rett pasient får rett behandling til rett tid.


Behandlingsnivå

Vedlagt finner du deres råd og veiledning når du skal beslutte behandlingsnivå

Beslutningsstøtte for vurdering av innleggelse eller vurdering i sykehus for pasienter med mistenkt eller påvist Covid

Eldre pasienter

Første utgave (17.03.20) av “Beslutningsstøtte og råd til primærhelsetjenesten ved diagnostikk, behandling og valg av behandlingsnivå hos eldre pasienter ved mistanke om eller påvist covid-19 sykdom” er nå oppdatert.

Nytt er blant lenke til verktøy for å vurdere grad av “skrøpelighet” (Clinical frailty scale). Det er lagt til kontaktinformasjon til lungespesialist ved behov for råd om oksygenbehandling/ utlevering av oksygenkonsentrator. Behandlingsrådene er noe endret. Bakterielle superinfeksjoner opptrer relativt skjeden ved Covid-19. Ahus har også gjort erfaringer med non-invasiv ventilasjonstøtte (NIV). Det kan være et godt alternativ til invasiv respiratorbehandling, men er krevende og takles dårlig av pasienter med demens.

Les mer her

Dersom problemer med lenken til Clinical frailty scale finn den her

Barn

Barne- og ungdoms klinikken på Ahus laget en enkel veileder for primærhelsetjenesten.

Les mer i her