Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet
Vestfold

Bruk og håndtering av åndedrettsvern

Finn e-læringskurs og film her

Foto: Shutterstock

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må det det benyttes på riktig måte og til rett tid.

For å sikre utstyr til situasjoner der det er påkrevet, er det viktig at man i størst mulig grad organiserer og planlegger arbeidet slik at man reduserer behovet for utstyr, og at beskyttelsesutstyr kun benyttes når det er behov for det (www.fhi.no). 

Se også FHI sine nettsider for oppdatert informasjon om Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk. Følg også egne prosedyrer og retningslinjer for smittevern ved din avdeling.

Under finner du en film fra OUS som handler om “Bruk av smittevernutsyr”,  og håndtering ved bruk og gjenbruk av åndedrettsvern, og et e-læringskurs med to filmer, laget av Sørlandet sykehus HF, som handler om “Gjenbruk av åndedrettsvern”.

Vi anbefaler å både se filmen og ta e-læringskurset da disse utfyller hverandre.

(OBS! Følg med på retningslinjer og råd i egen kommune og HF i forhold til om du skal gjenbruke åndedrettsvern eller ikke)

Bruk av smittevernutstyr

Under finner du film fra Oslo Universitetssykehus (OUS) som handler om bruk av smittevernutstyr. Filmen tar også for seg bruk og gjenbruk av åndredrettsvern.

10. juni 2020: Vær obs på at gjenbruk ikke er gjeldende hos flere Helseforetak per nå. Gjør deg kjent med rutiner på din avdeling og følg de retningslinjer som benyttes der.

Alle fagartikler