+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

COS- Circle of security

COS – Circle of Security er et foreldreveiledningskurs som brukes inn i det helsefremmende og forebyggende arbeidet med barn. Kurset skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom den voksne og barnet.

Les mer om COS på Bufdir sine hjemmesider og finn aktuelle kurs her.