+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Enhet for lindrende behandling – et interkommunalt samarbeid

Lindrende enhet er et heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets sluttfase som har behov for spesialisert kompetanse.

Avdelingen ble startet opp i 2008 og driftes av Skedsmo kommune, som vertskommune for interkommunalt samarbeidet mellom Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune, i nært samarbeid med Akershus universitetssykehus.

Det er tjenestekontorene/ kreftkoordinatorene i de forskjellige kommunene som henviser pasienten til lindrende enhet, i tillegg til leger, palliativt team og sykehusavdelingene.

Enheten gir helhetlig omsorg til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Pasienter med langtkommen kreft, eller annen alvorlig sykdom kan henvises for å komme seg etter behandling, motta symptomlindring eller tilbringe livets siste fase ved enheten.  Den har egen lege, prest, fysioterapeut og spesialutdannede sykepleiere med bred kompetanse innen palliativ omsorg.

Tilbudet skal blant annet bidra til:

  • Trygge rammer for pasient/pårørende
  • Bedre pasientopplevelse
  • Gi pasientene større mulighet til å velge å være hjemme i livets sluttfase
  • Reduserer re-innleggelser og liggetid i sykehus
  • Styrke samhandling og forståelse mellom Akershus universitetssykehus og kommunene
  • Redusere press på sykehjemstjenester, hjemmetjeneste og sykehus

Enhet for lindrende behandling er en liten palliativ avdeling som holder til i lokaler på Skedsmotun, i Skedsmo kommune. Avdelingen ligger på bakkeplan, med egen inngang og terrasse. Enheten har seks enerom med bad og rommene er utstyrt med sovesofa til pårørende, tv, cd spiller/DAB radio og trådløst nettverk. Det er god matomsorg i avdelingen med nært samarbeid med sykehjemmets kjøkken.

Kontaktinformasjon finner du her.