Enhet for lindrende behandling – et interkommunalt samarbeid

Lindrende enhet er et heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets sluttfase som har behov for spesialisert kompetanse.

Avdelingen ble startet opp i 2008 og driftes av Lillestrøm kommune, som vertskommune for interkommunalt samarbeidet mellom Lørenskog og Nittedal kommune, i nært samarbeid med Akershus universitetssykehus.

Det er tjenestekontorene/ kreftkoordinatorene i de forskjellige kommunene som henviser pasienten til lindrende enhet, i tillegg til leger, palliativt team og sykehusavdelingene.

Enheten gir helhetlig omsorg til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Pasienter med langtkommen kreft, eller annen alvorlig sykdom kan henvises for å komme seg etter behandling, motta symptomlindring eller tilbringe livets siste fase ved enheten.  Den har egen lege, prest, fysioterapeut og spesialutdannede sykepleiere med bred kompetanse innen palliativ omsorg.

Tilbudet skal blant annet bidra til:

  • Trygge rammer for pasient/pårørende
  • Bedre pasientopplevelse
  • Gi pasientene større mulighet til å velge å være hjemme i livets sluttfase
  • Reduserer re-innleggelser og liggetid i sykehus
  • Styrke samhandling og forståelse mellom Akershus universitetssykehus og kommunene
  • Redusere press på sykehjemstjenester, hjemmetjeneste og sykehus

Enhet for lindrende behandling er en palliativ avdeling som holder til i lokaler på Skedsmotun, i Lillestrøm kommune.

Kontaktinformasjon finner du her.