+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

ESAS-skjemaet

ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter kan oppleve.

Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av pasientens symptomer, som igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og det er også velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak.

Det er lett å forstå og lite tidkrevende i bruk.

Les mer om ESAS og finn verktøy og prosedyrer for bruk her. 

Her finner du ESAS-skjemaet.