Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Etikk

Her finner du viktig informasjon og ulike verktøy om etikk innen lindrende behandling.

Foto: Shutterstock

Senter for medisinsk etikk (SME) ved UIO har samlet viktig informasjon og verktøy i tema Etikk ved livets slutt. Her vil du finne kasuistikker, veiledere med mer.

Målet er å bedre kvaliteten på omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem, øke pasientautonomien og involvere pårørende mer aktivt. Det er også et mål å øke kompetansen og bevisstheten hos pleiepersonalet.

Etikksatsingen i KS har laget e-læringsverktøy, refleksjonsfilmer med mer, du kan lese mer om dette etikksatsingen til KS her.

I Digitalt læringsløp – Lindrende behandling som er publisert på Kompetansebroen, vil du finne et eget kapittel om etikk. Her kan du blant annet lese om SME-modellen og etiske grunnprinsipper. Se kapittelet om etikk her.

Norsk sykepleieforbund har også egne sider om etikk. Her vil du blant annet finne artikler, podkaster og ulike etiske verktøy.

I en av episodene i podkasten Helhjerta er Jørgen Dahlberg, som sitter i klinisk-etisk komitee (KEK), gjest. Hør episoden under:

Hva gjør helsepersonell når pårørende ikke ønsker smertelindring? Hva hvis noen har reservert seg mot å motta blod og plutselig trenger det akutt? Hvordan tar vi kloke beslutninger under stort press? Medisinen er full av etiske dilemma, og i denne podkasten kan du høre den engasjerende anestesilegen og advokaten, Jørgen Dahlberg, diskutere interessante eksempler

Alle fagartikler