Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Foreldreveiledning

Les mer om foreldreveiledning (ICDP) og Sircle og Security (COS), og finn nyttige lenker her.

ICDP - International Child Development Program

ICDP- International Child Development Program, er et enkelt helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Du kan finne mer informasjon på Bufdir sine hjemmesider, inkludert oversikt over hvilke kommuner som tilbyr dette.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. Programmet er også brukt av UNICEF og WHO.

Rælingen kommune er en av kommunene som har jobbet mye med dette. For mer informasjon, se nettsiden til Rælingen kommune. 

På sine hjemmesider tilbyr også Bufdir en egen side rettet mot foreldre for å styrke og støtte foreldre i sine omsorgsoppgaver. Her finnes tekster, anbefalinger, filmer og aktuelle lenker til temaer som for eksempel Følelser, Grenser og Hverdagsliv.

COS - Circle og security

COS – Circle of Security er et foreldreveiledningskurs som brukes inn i det helsefremmende og forebyggende arbeidet med barn. Kurset skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom den voksne og barnet.

Les mer om COS på Bufdir sine hjemmesider og finn aktuelle kurs her.

Alle fagartikler