+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Foreldreveiledning (ICDP)

Rælingen kommune har stort fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Blant annet jobber de aktivt med ICDP- International Child Development Program. ICDP er et enkelt helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Du kan finne mer informasjon på Bufdir sine hjemmesider, inkludert oversikt over hvilke kommuner som tilbyr dette.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. Programmet er også brukt av UNICEF og WHO.

For mer informasjon om hvordan Rælingen jobber med dette, se nettsiden til Rælingen kommune. 

På sine hjemmesider tilbyr også Bufdir en egen side rettet mot foreldre for å styrke og støtte foreldre i sine omsorgsoppgaver. Her finnes tekster, anbefalinger, filmer og aktuelle lenker til temaer som for eksempel Følelser, Grenser og Hverdagsliv.