Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Helhetlig pasientforløp (HPH)

Hva er helhetlig pasientforløp?

Helsedirektoratet har på sine sider en definisjon av helhetlig pasientforløp:

«En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.»

De beskriver videre tidslinjen i et helhetlig pasientforløp som går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. En person kan ha flere helseproblemer samtidig. Pasientforløp forstås som

pasientforlop

 

Helsedirektoratet beskriver også følgende kjennetegn på helhetlig pasientforløp:

Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp

  • Kontinuitet – tjenestene henger sammen gjennom god samhandling – tjenestene virker sammen/er koordinerte.
  • Samarbeid – to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar over tid.
  • Sømløshet – smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid.
  • Pasientsentrert – pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming av tiltak.
  • Informasjonsdrevet – fremdriften i forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opplysninger om pasientens tilstand og behov.

Her kan du lese mer om Helhetlig pasientforløp – Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet (FHI) og KS jobber sammen for å utvikle gode, helhetlige og funksjonsbaserte pasientforløp. I slike pasientforløp samhandler og kommuniserer de ulike tjenestene innen kommune- og spesialisthelsetjenesten med hverandre på en slik måte at brukeren eller pasienten opplever et helhetlig tilbud.

Du kan lese mer om dette her: Gode pasientforløp – FHI

Alle fagartikler