Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Østfold
Vestfold

Helsedirektoratets temaside om velferdsteknologi

Helsedirektoratets temaside om velferdsteknologi gir nyttig informasjon om bakgrunn og utvikling av implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Foto: Shutterstock

Kompetansebroen Innlandet

Regjeringen støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og bidrar til at vi får et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner. Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres til 2024. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Arbeidet ses også nært opp mot Helsedirektoratets arbeid med å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Helsedirektoratets temaside om velferdsteknologi informerer om hva velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er. Her finner du også relevante lenker til forskjellige aktører og andre prosjekter som Nasjonalt velferdsteknologiprogram samarbeider med for å nå overordnede mål med arbeidet.

Temasiden presenterer rapporter, filmer og publikasjoner om digital hjemmeoppfølging, medisinsk avstandsoppfølging , velferdsteknologi til barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser m.m.

Seks kommuner har deltatt i utviklingsprosjekter og prøvd ut velferdsteknologi til barn og unge. På temasiden kan du lese om hva som kreves for å få til en vellykket implementering. Resultater fra utprøvingen har vist at velferdsteknologi kan bidra til å bedre kommunikasjon, sosial samhandling, struktur og planlegging, tidsforståelse og mestring av aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kommunene deler sine erfaringer på temasiden.

Alle fagartikler