Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Hvem er den geriatriske pasienten?

Lær mer om den geriatriske pasienten her.

illustrasjon av pleier og pasient som holder henderFoto: Shutterstock

Den geriatriske pasienten kjennetegnes ikke først og fremst av sin alder, men av komorbiditet og funksjonsnivå. Personer over 75 år kan være spreke, noen er fortsatt i jobb og andre kan gå lange fjellturer uten problem. Denne kategorien av eldre kalles for «fit». Hvis en person har 6 eller flere aktive diagnoser og bruker over 5 legemidler per dag, defineres han som en geriatrisk pasient. Disse blir kalt «frail» eller skrøpelige.

Atypiske symptomer på sykdom

Hvis en skrøpelig pasient får et hjerteinfarkt er det ikke sikkert hun får klemmende smerter i brystet som symptom. Symptompresentasjonen domineres som oftest av akutt funksjonssvikt. Symptomer vi ser knyttet til dette er generelle som nyoppstått falltendens, endring av inkontinens, dehydrering eller akutt forvirring. Symptomene på akutt sykdom hos skrøpelige eldre er diffuse og ofte vanskelig å oppdage.

Helsetjenesten har tradisjonelt møtt slike symptomer med mer hjelp og pleie og ikke medisinsk vurdering. Det er viktig at personell som møter denne pasientgruppen er oppmerksomme på at akutt og subakutt funksjonssvikt er potensielt alvorlige tilstander som krever rask utredning og behandling. For kartlegging av pasienten for planlegging av både behandlingstiltak, symptomatisk behandling og rehabiliterende tiltak gjøres det en bred geriatrisk vurdering.

Bred geriatrisk utredning

Geriatrisk arbeidsmetode består av en tverrfaglig helhetlig tilnærming til pasientene.  Én yrkesgruppe vil ikke være tilstrekkelig i møte med en geriatrisk pasient, kompetansen blir rett og slett for snever. En geriatrisk pasient har behov for medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse.

De trenger også fysioterapeuter og ergoterapeuter for å sikre best mulig funksjon og størst mulig grad av selvhjulpenhet. Noen eldre vil trenge hjelp av sosionom, veldig mange vil ha behov for ernæringsfysiolog, farmasøyt, psykolog, tannlege og/ eller fotterapeut.

Bred geriatrisk utredning består av flere domener og områder. Det er vanlig å ta stilling til pasientens:

 • Komorbiditet
 • Legemiddelbehandling, med spesielt fokus på polyfarmasi og uhensiktsmessig legemiddelbruk
 • Fysiske funksjonsnivå med kartlegging av hjelpebehov
 • Psykiske tilstand og kognitive funksjonsnivå
 • Sosiale forhold inkludert nettverk og relasjoner
 • Ernæringstilstand
 • Kliniske tilstand

Det å skille mellom hva som er normal aldring, kronisk sykdom og hva som er akutt sykdom blir naturlig nok svært vanskelig hos skrøpelige eldre. I tillegg skal man kjenne til virkninger og bivirkninger av legemidler. Forskning både nasjonalt og internasjonalt har vist at geriatrisk tilnærming er den foretrukne ovenfor skrøpelige pasienter. Den vanlige «silo» organiseringen av helsetjenesten og tilnærmingen «en sykdom – en guideline for behandling» dekker ikke en skrøpelig pasients behov for en helhetlig tilnærming.

Kilder:

 • Berg AR, S. Sårbarhetsfaktorer hos eldre med kreft. Tidsskrift for den norske legeforening 2019.
 • Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing, 15(5). doi:10.1186/s12912-016-0124-z
 • Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. The Cochrane database of systematic reviews. 2017;9:Cd006211.
 • Fried LP, Tangen CM, Walston J. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56:M146
 • Næss, G, Kirkevold M, Hammer W, Straand J, Bruun Wyller, T. (2017). Nursing care needs and services utilised by home-dwelling elderly with complex health problems: observational study. BMC Health Services Research.
 • Partridge J, Sbai M, Dhesi J. Proactive care of older people undergoing surgery. Aging-Clinical & Experimental Research. 2018;30(3):253-7.
 • Prestmo A, Hagen G, Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, et al. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. The Lancet. 2015;385(9978):1623-33
 • Sabharwal S, Wilson H. Orthogeriatrics in the management of frail older patients with a fragility fracture. Osteoporos Int. 2015;26(10):2387-99
 • Saltvedt I, Mo ES, Fayers P, Kaasa S, Sletvold O. Reduced mortality in treating acutely sick, frail older patients in a geriatric evaluation and management unit. A prospective randomized trial. Journal of the American Geriatrics Society. 2002;50(5):792-8
 • Saltvedt I, Saltnes T, Mo ES, Fayers P, Kaasa S, Sletvold O. Acute geriatric intervention increases the number of patients able to live at home. A prospective randomized study. Aging clinical and experimental research. 2004;16(4):300-6
 • Shields L, Henderson V, Caslake R. Comprehensive Geriatric Assessment for Prevention of Delirium After Hip Fracture: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Journal of the American Geriatrics Society. 2017;65(7):1559-65
Alle fagartikler