Illness Management and Recovery (IMR)

IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Metoden fremhever læring om psykiske lidelser for å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling, samt å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

IMR presenteres som et kurs hvor brukeren inviteres til å delta, enten ved individuell oppfølging eller i gruppe. IMR kan gis ukentlig over 10-12 måneder, eller mer intensivt for en kortere periode.

Hver time gjennomgås ulike moduler innenfor følgende områder:

 • tilfrisking
 • praktiske fakta om psykisk lidelse
 • stress-sårbarhetsmodellen
 • bygge sosial støtte
 • effektiv bruk av medisiner
 • rusmiddelbruk
 • redusere tilbakefall
 • stressmestring
 • mestre vedvarende symptomer
 • å få hjelp til egne behov i helsevesenet
 • sunn livsstil

Programmet ble utviklet gjennom samarbeid mellom pasienter og deres pårørende, klinikere og forskere, og bygger på ulike empirisk støttede behandlingsmetoder. Det benyttes kognitive, motiverende og pedagogiske teknikker.  Flere randomiserte kontrollerte studier har vist god effekt av IMR, støttet av ikke-kontrollerte studier. Resultatene viser at IMR gir brukere mer kunnskap om psykiske lidelser, reduksjon i antall tilbakefall og innleggelser, bedre mestring av symptomer, mer konsekvent bruk av medisiner og økt håp.

Målgruppe 
IMR-programmet forutsetter kontinuitet i behandlingskontakten over lengre tid. Arbeidsmetoden kan benyttes i kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester til pasienter som har diagnosen eller symptomer på schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depresjon, eventuelt i kombinasjon med ruslidelse. Brukeren trenger ikke være diagnostisert eller være enig i/ha akseptert sin diagnose for å delta på kurset. IMR-grupper kan være sammensatt av personer med ulike lidelser eller symptomer.

Her kan du se introduksjonsvideo fra New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research Center

For at modellen skal bli godt implementert i tjenesten er det ønskelig at hvert arbeidssted (kommune/DPS/andre) utgjør en gruppe på minimum 2-5 fagpersoner som mottar standardisert opplæring og veiledning. Veiledningsgruppene kan være sammensatt av fagpersoner fra flere enheter.

I januar 2017 ble nettverket for IMR-Norge dannet. Nettverket skal fremme implementeringen og utviklingen av IMR-programmet, og skal jobbe for en nasjonal arena for alle med interesse for IMR.

Referanser:

Färdig, R., Lewander, T., Melin, L., Folke, F., & Fredriksson, A. (2011). A randomized controlled trial of the illness management and recovery program for persons with schizophrenia. Psychiatric services (Washington, D.C.), 62(6), 606-12. doi:10.1176/appi.ps.62.6.606

Hasson-Ohayon, I., Roe, D., & Kravetz, S. (2007). A randomized controlled trial of the effectiveness of the illness management and recovery program. Psychiatric services (Washington, D.C.), 58(11), 1461-6. doi:10.1176/appi.ps.58.11.1461

Levitt, A. J., Mueser, K. T., Degenova, J., Lorenzo, J., Bradford-Watt, D., Barbosa, A., Karlin, M., et al. (2009). Randomized controlled trial of illness management and recovery in multiple-unit supportive housing. Psychiatric services (Washington, D.C.), 60(12), 1629-36. doi:10.1176/appi.ps.60.12.1629

McGuire, A. B., Kukla, M., Green, A., Gilbride, D., Mueser, K. T., & Salyers, M. P. (2013). Illness management and recovery: a review of the literature. Psychiatric Services in advance. Doi: 10.1176/appi.ps.201200274

Mueser, K. T., Corrigan, P. W., Hilton, D. W., Tanzman, B., Schaub, A., Gingerich, S., Essock, S. M., et al. (2002). Illness management and recovery: a review of the research. Psychiatric services (Washington, D.C.), 53(10), 1272-84. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12364675