+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Individuell plan til pasienter i palliativ fase

Her er den individuelle planen som benyttes til palliative pasienter. Det er representant fra førstelinjetjenesten som skal ha det koordinerende ansvaret for planen.

Det er viktig at planen etterspørres av helsepersonell og at pasienten oppfordres til å ha planen med seg i sin «vandring» gjennom helsevesenet.

Det er et par tomme felter på slutten som kan benyttes til å legge inn for eksempel epikrise og medisinliste.

NB: Den skal tilbys på Ahus og dokumenteres i DIPS F5-bilde.

Her finner du planen.