+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Gry Synnøve Fjeldet

Informasjonsbrosjyre fra enhet for sorgstøtte

Enhet for sorgstøtte på Ahus er et tilbud for barn,ungdom og voksne som har opplevd dødsfall i nær familie. Her vil du som helsepersonell finne informasjon  om tilbudet som du kan gi de det skulle være aktuelt for. 

Når noen som står en nær dør, er det ulike måter å reagere på. Man kan for eksempel reagere med sinne, frykt for fremtiden, uro, energitap, fysiske smerter, konsentrasjons- og hukommelsesvansker.

Sorg oppleves individuelt, og for noen kan sorgen skape langvarige utfordringer.

Sorgstøtte tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Familiesamtaler
  • Behandling av komplisert sorg
  • Sorggrupper
  • Samarbeid om kurs med skole, barnehage og andre institusjoner

Henvisning

Sorgstøtte trenger henvisning fra pasienter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Det er fordi enhet for sorgstøtte skal kunne vurdere om de har et eget behandlingstilbud. Det er fastlege eller spesialist som kan henvise. Sorgstøtte tilbyr ikke akutt hjelp

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned i fanen til høyre.