Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Informasjons-materiell om trygg utskrivning

Her finner du materiell til bruk i samhandling og trygg utskrivning

Foto: Ketil Skogheim

Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene i Ahus sitt opptaksområde samarbeider tett om det som skjer omkring og med pasienten ved utskrivelse. 

I denne artikkelen vil du kunne finne nyttige informasjonsbrosjyrer og lenker som vil kunne støtte oppunder Trygge pasientforløp. Det vil komme mer informasjon her etterhvert som det foreligger.

Informasjonsmatriell og brosjyrer

Informasjonsbrosjyre fra Ahus til pasienter og pårørende

Informasjonsbrosjyre “Fra Ahus til kommunehelsetjenesten”

KS har en egen side om gode pasientforløp med nyttig informasjon:

https://www.ks.no/pasientforlop

Alle fagartikler