+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Ketil Skogheim

Informasjons-materiell om trygg utskrivning

Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene i Ahus sitt opptaksområde samarbeider tett om det som skjer omkring og med pasienten ved utskrivelse. 

I denne artikkelen vil du kunne finne nyttige informasjonsbrosjyrer og lenker som vil kunne støtte oppunder Trygge pasientforløp. Det vil komme mer informasjon her etterhvert som det foreligger.

Informasjonsmatriell og brosjyrer

Informasjonsbrosjyre fra Ahus til pasienter og pårørende

Informasjonsbrosjyre “Fra Ahus til kommunehelsetjenesten”

KS har en egen side om gode pasientforløp med nyttig informasjon:

https://www.ks.no/pasientforlop