+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
På denne temasiden finner du samlede læringsressurser knyttet til smittevern for helsepersonell. Ressursene kan benyttes til opplæringstiltak for helsepersonell i sykehus og kommune og er særlig aktualisert med korona-epidemien.

Introduksjon til tema Smittevern

På denne temasiden finner du samlede læringsressurser knyttet til smittevern for helsepersonell. Ressursene kan benyttes til opplæringstiltak for helsepersonell i sykehus og kommune og er særlig aktualisert med korona-epidemien.

Foto:CDS, Alissa Eckert

 

For oppdatert informasjon om koronaviruset og konkrete tiltak for smittevern henviser vi til informasjonen på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, samt informasjon fra eget helseforetak eller den kommunen en arbeider i.

 

 

 

Foto: Kompetansebroen

 

I tillegg til tiltak for forebygging av smittespredning, er det viktig at helsepersonell har oppdaterte kunnskaper og ferdigheter på systematisk observasjon av pasienter og tidlig kunne oppdage forverret en tilstand. Vi henviser til våre ressurser på dette i tema Observasjonskompetanse.