Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Klinisk etikkomité ved Ahus

Her vil du finne informasjon om klinisk etikk komité ved Ahus, samt seks trinns modellen i etisk refleksjon

Foto: Shutterstock

Etisk dilemma oppstår i situasjoner der man må velge mellom to eller flere handlingsalternativer og uansett valg fører det til brudd på viktige etiske hensyn.  For å få hjelp i slike situasjoner finnes det egne kliniske etikkkomiteer man kan søke bistand hos. 

Klinisk etikkkomiteer (KEK) har en fri og uavhengig stilling og komiteen skal stimulere til systematisk etisk refleksjon i klinikken, samt gi råd og veiledning om hvordan konkrete etiske problemer kan løses. KEK har ikke beslutningsmyndighet, men de skal være tilgjengelig ved behov for bistand og de skal fremme til god samtale,  etisk refleksjon og øke den kliniske etiske kompetansen ved helseforetakene.

KEK bruker sekstrinnsmodellen for etisk drøftning fra Senter for medisinsk etikk:

  • Hva er det etiske problemet / eller de etiske problemene i dette tilfellet?
  • Hva er fakta i saken?
  • Hvem er de berørte parter og hva er deres syn og interesser?
  • Relevante verdier, prinsipper og dyder, erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer?
  • Mulige handlingsalternativer
  • Drøfte det ovenstående og forsøke å formulere en eller flere akseptable handlingsalternativ og en konklusjon

Ahus har også en klinisk etikkomitee. Klinisk etikkomité ved Ahus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe, og det er i alt 16 ansatte fra ulike avdelinger på Ahus som sitter i komiteen. Enhver ansatt , samt pasient og pårørende, ved sykehuset kan henvende seg til komiteen. Case som meldes inn skal være uten pasientnavn og person- og NRP nummer.  KEK Ahus anbefaler at nærmeste leder orienteres når man melder inn en sak.

Klinisk etikk-komité underviser også avdelingene på Ahus i klinisk etikk og metoder i etisk refleksjon ved behov.

Kontaktinformasjon:

Epost: Klinisk etikk komité, Ahus

Alle fagartikler