Foto: Shutterstock

Kompetansenettverk i palliasjon, Ahus opptaksområde

Hensikten med kompetansenettverket er at det i alle kommuner/soner/avdelinger skal være en ressursperson med spesielt fokus på kreftomsorg og lindrende behandling. Målet er planlagt kompetanseheving, samhandling og samarbeid slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kompetanse og samhandling i alle nivå i helsetjenesten.

En ressurssykepleier er en sykepleier som er interessert i å utvikle sin faglige kompetanse, og som ønsker å videreformidle dette til sine kollegaer og samarbeidspartnere. Videreutdanning i palliasjon, kreftomsorg eller annen relevant videreutdanning er en fordel, men ikke ett krav. Ressurssykepleiere bør tilegne seg kunnskap tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 10/2019 (jfr kompetanseplan).

Den som ønsker å være en ressurssykepleier må sammen med sin nærmeste leder signere en Funksjonsbeskrivelse. Funksjonsbeskrivelsen bygger på Retningslinjene angående Kompetansenettverk for ressurssykepleiere for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Akershus universitetssykehus HF sitt opptaksområde.

Dette er også et tilbud til sykepleiere/vernepleiere som jobber med mennesker med utviklingshemming enten i bolig eller hjemme og hvor disse tjenestemottakerne i tillegg til utviklingshemming har en palliativ diagnose.

Har du spørsmål eller ønsker å bli en ressurssykepleier. Ta kontakt med leder for Kompetansenettverket: Anette Skurdal Botnen, Kreftsykepleier, Palliativt team, Ahus, Mob: 97488935, Mail: [email protected]

Retningslinjer for kompetansenettverket

Funksjonsbeskrivelse

Kompetanseplan