Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Hospiceforum Norge har etablert en kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende.

Foto: Hospiceforum Norge

Hospiceforum Norge ble etablert i 2008 og er en livssynsåpen, frivillig og ideell organisasjon  som jobber for å bedre forholdene for alvorlig syke og døende, og for de pårørende som skal leve videre. 

Mange pårørende til alvorlig syke og døende er og har vært i en krevende situasjon med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. Under Coronapandemien har flere tjenester hatt redusert kapasitet og pårørende kan da bli mer alene om både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste.  Mulighetene for å besøke alvorlig syke og døende pasienter på institusjoner har i varierende grad vært begrenset og dermed kan det ha vært/ er det vanskeligere å være pårørende. Barn og unge som er pårørende kan oppleve det spesielt vanskelig å forholde seg til nært forestående død hos deres nærmeste. De kan derfor også ha behov for noen å snakke med og søke råd hos. Hospiceforum har nå fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet «Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende».

Ønsker dere å få tilsendt små lommekort med informasjon om telefonen, ta da gjerne kontakt med Laura White post@hospiceforum.no.

Informasjon om kontakttelefonen finner du nedenfor:

Foto: Hospiceforum Norge
Alle fagartikler