Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Korona på flere språk

Her finner du informasjon om koronavirus (Sars-CoV-2) til helsepersonell og publikum på flere språk, samt informasjon om besøk på de ulike sykehusene og behandlingsstedene i Ahus sitt opptaksområde.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på denne siden komunikasjonstiltak og informasjonsmateriell om koronavirus:

Koronavirus sars-CoV-2 (coronavirus) – fakta, råd og tiltak – FHI

Helsenorge har informasjon om korona på mange språk, både i form av skriftlig materiale og videoer:

Informasjon fra Helsenorge om korona på andre språk finner du her.

Helsedirektoratets åpne base for koronamateriell inneholder mer enn 1000 forskjellige plakater, filmer, lydfiler mm. på til sammen 35 ulike språk: https://helsedirektoratet.imageshop.no.

Helsedirektoratets koronainformasjonsmateriell er også oppdatert og finnes på en rekke språk. Scroll ned på denne siden og velg språk.

Minner også om Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har også en samleside med koronainformasjon på ulike språk. Den oppdateres jevnlig og inneholder nå viktig informasjon om vaksine til gravide.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. Samarbeidsrådet har også laget videoer med informasjon om korona på flere språk:

STL og korona – Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (trooglivssyn.no)

Norske kvinners sanitetsforening bidrar til tilpasning og spredning av oppdatert informasjon til alle grupper på sine nettsider.

Akershus universitetssykehus HF tilbyr her  samlet informasjon for pårørende om besøk på sykehusene og behandlingsstedene.