+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kjell Arne Bakke/FHI

Kunnskapsressurser om lindrende behandling på Helsebiblioteket

Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres pårørende.

Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. For en begrepsavklaring kan det være greit å se på WHOs definisjon av palliasjon.

Der heter det blant annet:

  • Letter smerte og andre plagsomme symptomer
  • Forsøker verken å utsette eller framskynde døden
  • Bekrefter livet og anser døden som en naturlig prosess
  • Tilbyr støtte til pasienter til å leve så aktivt som mulig

Et søk på «lindrende» i Helsebibliotekets søkemotor gir mange treff. Der ser vi at lindrende blir oversatt til palliasjon og palliative. For å finne det mest relevante for en innføring må vi grave litt videre. Søketreffet gir oss en inngang til flere gode kilder. Ved siden av de store engelskspråklige oppslagsverkene finner vi norske retningslinjer, prosedyrer og Norsk legemiddelhåndbok.

Oppslagsverk

Norsk legemiddelhåndbok gir en grei innføring. Det heter det blant annet at: «Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har i tillegg en egenart som ikke dekkes av noe annet fagområde». Man kan altså velge å se etter palliasjon under den enkelte sykdom, eller se etter palliasjon rent generelt.

Verktøy

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus har utviklet en Kompetansepakke for lindrende behandling, denne finner du på Kompetansebroen.

Retningslinjer

Helsedirektoratet har laget Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase.

På Helsebiblioteket finner du handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Det finnes en egen nasjonal retningslinje for palliasjon til barn og ungdom.

Artikler

Dersom du er interessert i forskningsartikler om palliasjon, kan du velge databasen PubMed fra Helsebibliotekets forside og søke på palliative care.

Fagprosedyrer

På Helsebiblioteket finner du prosedyrer for palliasjon.

 

 

Vi har her forsøkt å gi en innføring i hvor og hvordan du kan finne kunnskap om lindrende behandling. Denne artikkelen er ikke ment å være uttømmende om temaet.

Relevante søkeord: palliasjon, lindrende behandling, behandling ved livets sluttfase, palliative care