+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kjell Arne Bakke/FHI

Psykisk helse og rus på Helsebiblioteket

Temaet psykisk helse og rus er stort og omfattende. I denne artikkelen er det gjort grundig søk som kan gi en god oversikt over noe av det som finnes på emnet. 

Emne på Helsebiblioteket

Emnene psykisk helse, rus og avhengighet er grundig behandlet på Helsebiblioteket, og ved å gå emnesiden om psykisk helse og rus på Helsebiblioteket får man en god start når man skal søke informasjon om emnet.

Emnesidene har øverst en faglig inndeling etter spesialområder, som akuttpsykiatri, alderspsykiatri, angst og så videre. Under fagmenyen finner du en inndeling i dokumenttyper, som oppslagsverk, retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning, pasientinformasjon med mere.

R-O-S

Ved inndelingen av dokumenttyper har Helsebiblioteket forsøkt å følge prinsippene fra Haynes’ kunnskapspyramide, slik at det mest oppsummerte kommer øverst. En veldig forenklet versjon av modellen er R-O-S: Retningslinjer, Oppslagsverk, Oppsummeringer og Studier.  Retningslinjer og oppslagsverk kommer altså først, deretter Oppsummert forskning, og sist Studier (tidsskriftartikler).

Videre på siden finner du aktualitetsartikler. Disse artiklene er delvis viktige artikler fra tidsskrifter og nettsteder, delvis artikler som Helsebiblioteket har skrevet om informasjonsressurser, regelverk, mobil-apper, skåringsverktøy og liknende. Eksempler på dette kan være:

Den samme inndelingen finner du på hvert av underområdene til emnesidene for psykisk helse. Under finner du et par gode eksempler på slike underområder:

  • Alderspsykiatri
    Går du for eksempel inn på Alderspsykiatri, vil du se lenker til oppslagsverket Metodebok for sykehjemsleger, skåringsverktøyet MMS (Mini Mental Status), pasientinformasjon om Alzheimers sykdom med mere. Under hver dokumenttype finner du lenker til blant annet flere oppslagsverk, flere retningslinjer, flere skåringsverktøy. 
  • Depresjon
    Et søk på «depresjon» i Helsebibliotekets søkemotor gir mange treff. Der ser vi at depresjon blir oversatt til depression, slik at du får treff i engelske oppslagsverk. For å finne det mest relevante for en innføring må vi grave litt videre. Søketreffet gir oss en inngang til flere gode kilder. Ved siden av de store engelskspråklige oppslagsverkene finner vi norske retningslinjer, prosedyrer og Norsk legemiddelhåndbok. I venstremargen kan du begrense søket til å gjelde bestemte kilder, informasjonstyper (dokumenttyper) og språk.

Oppslagsverk

Norsk legemiddelhåndbok gir en grei innføring. Det samme gjør det engelskspråklige oppslagsverket BMJ Best Practice. Best Practice skiller mellom depresjon hos barn, voksne og eldre. Alle sykdommer er oppdelt i kapitler på den samme måten, slik at du har Oversikt, Teori, Diagnostikk, Behandling og  Oppfølging for alle sykdommer. Du finner differensialdiagnostikk delt opp med de vanligste først, og behandlingene er også delt opp etter sykdommens alvorlighetsgrad, og behandlingen delt i førstelinje, andrelinje og tredjelinje (valg). Andre oppslagsverk med artikler om psykiske lidelser er Legevakthåndboken og UpToDate.

Retningslinjer

Helsedirektoratet har laget Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten.

En god vei inn til stoff om depresjon er å gå veien om menyene i Helsebiblioteket: Psykisk helse -> Depresjon og mani. Der vil du så finne lenker videre til retningslinjer, oppsummert forskning, tidsskrifter med mere.

Skåringsverktøy

Helsebibliotekets skåringsverktøysamling omfatter verktøy som er gratis tilgjengelige på nettet på norsk. Noen har Helsebiblioteket selv lagt ut, andre har Helsebiblioteket bare lenket til. Ser du etter for eksempel skåringsverktøy (tester) for depresjon, går du til depresjon og mani og velger Alle skåringsverktøy. Skåringsverktøy er noe av det mest etterspurte innen psykisk helse-feltet.

Artikler

Dersom du er interessert i forskningsartikler om depresjon, kan du gå til depresjon og mani og velge Tidsskrifter. Da får se de viktigste tidsskriftene Helsebiblioteket abonnerer på innenfor temaet. Dersom du er ute etter artikler om et bestemt tema, for eksempel “depresjon” kan du velge databasen PubMed fulltekst fra Helsebibliotekets forside og så søke på depression. Da vil du se hvilke artikler som er tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket i øverste høyre hjørne.

Rus og avhengighet

Rus og avhengighet er delt inn på samme måte som Alderspsykiatri og Depresjon og mani på Helsebiblioteket. På disse emnesidene er også tobakksavhengighet og spilleavhengighet inkludert.

 

Vi har her forsøkt å gi en innføring i hvor og hvordan du kan finne kunnskap om psykisk helse og rus på Helsebiblioteket. Artikkelen er ikke ment å være uttømmende om temaet.

Relevante søkeord: psykisk helse, rus, alderspsykiatri, depresjon, avhengighet