Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Lærings- og mestringstilbud i kommunen

Verktøy og tips som kan være nyttige for å lykkes med arbeidet med å styrke helsekompetanse, mestring og livskvalitet for brukere, pasienter og pårørende.  

Jobber du med gruppetilbud for mennesker som har ulike helseutfordringer? Skal du i gang med tilbud for pasienter eller pårørende der målet er en bedre og mer selvstendig hverdag? Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal i samarbeid med sykehusene ivareta viktige oppgaver innen læring og mestring. I denne artikkelen deles noen verktøy og tips som kan være nyttige for å lykkes med dette arbeidet.  

Hva er læring og mestring?

Læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten defineres som pedagogisk virksomhet med mål om å styrke helsekompetanse, mestring og livskvalitet for brukere, pasienter og pårørende.

Lærings- og mestringstilbud er konkrete og planlagte, og varierer med hensyn til målgruppe, rammer, mål, innhold og arbeidsmetoder. Det kan være individuelle møter eller gruppetilbud, og det foregår både i sykehus, ute i kommunene og i frivilligheten.

Kommunene skal fremme mestring, helse og forebygge sykdom, og skal i samarbeid med spesialisthelsetjenesten integrere læring og mestring i sine helse- og omsorgstjenester. I kommunene finnes lærings- og mestringstilbud på flere ulike arenaer, slik som i Frisklivssentraler, Frisklivs- og mestringssenter, lærings- og mestringssenter, helsehus, frivillighetssentraler, fastlegepraksiser og i øvrige kommunale tjenester og avdelinger.

Hvordan komme i gang med læring og mestring i kommunen?

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utviklet flere ressurser som kan hjelpe kommuner med å legge til rette for læring, mestring og styrket helsekompetanse hos innbyggerne:

Hvilke gevinster gir læring og mestring?

Det er mange gode grunner til å prioritere læring og mestring innen helse i din kommune. Vi vet blant annet at det:

  • Øker helsekompetanse
  • Reduserer sosial ulikhet i helse
  • Virker forebyggende
  • Fremmer helse og livskvalitet
  • Styrker brukermedvirkning og -samarbeid
  • Bedrer kvalitet og pasientsikkerhet
  • Kutter kostnader i helsetjenesten
  • Reduserer trykket på helsetjenesten
  • Øker kunnskap og tillit til helsepersonell og helsetjenesten
  • Oppfyller en lovpålagt oppgave

Se mer informasjon ved å laste ned eller bestille brosjyren«Læring og mestring innen helse – fordi det lønner seg»  (gratis)

Ønsker du mer kunnskap om læring og mestring innen helse?
Gå til: www.mestring.no

For spørsmål om ressursen, ta kontakt med: Cecilia Sønstebø på mail: kommunikasjon@mestring.no

Alle fagartikler