+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Legevakthåndboken

Legevakthåndboken er en praktisk håndbok som er utviklet for leger og annet helsepersonell ved legevakt. Legevakthåndboken ligger ute på nett og er tilgjengelig for alle. Målet med boken er å støtte leger og annet helsepersonell ved legevakt i deres daglig arbeidet og i vurderingene som gjøres på legevakt.

Legevakthåndboken kan også være nyttig for legestudenter, turnusleger, ambulansepersonell, samt annet helsepersonell.

Legevakthåndboken finner du her.