Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: regjeringen.no

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene (regjeringen.no, 2020).

Finn Stortingsmeldingen 15 (2017-2018), Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, her.

Ressursportal

ressursportal.no vil du finne informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge (ressursportal.no, 2020)