+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Masteremne i sorgstøtte

Ønsker du å styrke din kompetanse i hvordan du møter barn, unge og familier i sorg?

VID vitenskapelige høgskole i samarbeid med Akershus universitetssykehus, Enhet for sorgstøtte har utviklet et nytt masteremne i sorgstøttearbeid. Målsetningen er at helse- og sosialarbeidere kan få videreutviklet forståelser om den profesjonelle rollen i sorgstøttearbeid og tilegne seg nye ferdigheter til å fylle en slik rolle.

Om emnet i sorgstøttearbeid

Emnet vil i hovedsak ta utgangspunkt i kunnskap om etterlattes sorg relatert til brå og uventet død. Målet med emnet er at studentene skal forstå den profesjonelle helse- eller sosialarbeiders rolle i sorgstøttearbeid og inneha kunnskap til å fylle en slik rolle. Emnet vil har et tverrfaglig utgangspunkt med målsetting om å styrke kompetansen i kommunale helse- og sosialtjenester og sykehusavdelinger hvor en møter barn, unge og familier i krise og sorg.

Emnet er på 10 studiepoeng på masternivå og kan inngå som et fordypningsemne i master i sosialt arbeid.

Emnet er samlingsbasert.

Klikk her å finne mer informasjon om emnet

 

Opptakskrav og søknadsfrist:

Opptakskrav er fullført treårig bachelorutdanning.

 Ny oppstart av emnekurs publiseres her på Kompetansebroen.