Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Mental sunnhet

ABC for mental sunnhet er den første forskningsbaserte innsats som retter seg mot hele befolkningen, og den gir et nytt, positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet.

Det omfatter alt det som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker. ABC står for «Act, Belong, Commit» og ble utviklet i Australia hvor den nå drives av Mentally Healthy Western Australia. Dette er hentet til Danmark av Statens Institut for Folkesundhed hvor det fikk navnet ABC for Mental Sundhed og er ble tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) som utviklet ABC for mental sunnhet.

I dag drives ABC-kampanjen i Norge («hodebra») av Røde Kors i Trøndelag, som er en av partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

ABC for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at alle kan holde seg mentalt sunn ved å være aktive, pleie vennskap og relasjoner til andre mennesker, og ved å engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle.

På samme måte som vi kan, og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det også viktig å gjøre noe for å holde seg mentalt sunn. Dette har vi oppsummert i tre budskap:


A – Gjør noe aktivt

Det gjelder å holde seg aktiv på så mange måter som mulig. Forskning viser at mennesker som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og spirituelt aktive, har bedre mental helse enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive føler vi oss gladere, og det blir samtidig lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon.

B – Gjør noe sammen

Det er avgjørende for en god mental helse å ha følelsen av at man hører til og er en del av et felleskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil hen være i stand til å klare de utfordringene livet byr på, blant annet fordi denne typen relasjoner innebærer praktisk og følelsesmessig støtte. Engasjement i lokale aktiviteter, foreninger og organisasjoner fremmer fellesskap som bidrar til en god mental helse.

C – Gjør noe meningsfylt

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å ha utrettet noe. Det gir en følelse av effektivitet og en sterkere selvfølelse – alt dette er viktig for en god mental helse. Likeledes har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre og det å bidra til fellesskapet, en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og det å ha et mål med livet.

Alle fagartikler