+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Animasjons film, Mestrende Mette, Helseetaten Oslo kommune

Mestrende Mette

I forbindelse med utarbeidelsen av nettkurset Basisopplæring i velferdsteknologi og hverdagsmestring, har Helseetaten i Oslo kommune produsert en film om systematisk oppfølging og dokumentasjon med utgangspunktet i spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Filmen «Mestrende Mette» er publisert i nettkurset «Velferdsteknologi og hverdagsmestring» på KS Læring. Nettkurset er for medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i bydelene og helsehusene i Oslo kommune.