Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Mitt livs ABC

Mitt livs ABC omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet.

Skjermpdump, Aldring og helse, Mitt livs ABC

Mitt livs ABC er utviklet av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet og omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Formålet med denne opplæringen er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. 

Opplæringen består av to permer, og er beregnet å ta ett år per perm. Opplæringen tilbys ansatte som gir tjenester til barn, unge, voksne og eldre personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC tar opp viktige temaer som:

  • utviklingshemming
  • kommunikasjon
  • etikk
  • helse
  • bruk av tvang og makt
  • aktuelt lovverk
  • opplæring, arbeid og dagtilbud

Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming.

Permene bestilles av din ABC kontakt i kommunen.

For å lese mer om Mitt livs ABC, trykk her.

USHT-Vestfold tar sikte på å starte opp Mitt livs ABC i November 2020.  

USHT -Oppland gjennomfører avsluttende Fagseminar 2 perm 2 i oktober 2020. 

USHT-Hedmark håper på oppstart av perm 2, sannsynlige datoer er 14. og/eller 29. oktober. Ny oppstart av perm 1 skjer ikke før tidligst januar 2021. 

Alle fagartikler