Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Mobilbruk og samspill med barn

Her kan du få informasjonsmateriell til bruk på helsestasjon vedrørende temaet mobilbruk og samspill med barn.

Illustrasjonsbilde: Ane Egeland

Spedbarn er sosialt kompetente individer helt fra fødselen av, men de er avhengig av at omsorgspersoner er emosjonelt tilgjengelig for at denne utviklingen skal kunne forløpe normalt. Å ha et bevisst forhold til mobilbruk rundt barna sine er derfor viktig, og som Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) har satt som et av sine satsingsområder. 

En viktig oppgave i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på helsestasjonen er å bidra til å fremme et godt samspill mellom foreldre og barn. Tidlig samspill mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling både kognitivt, emosjonelt og språklig. Og i et samfunn hvor 80 prosent av befolkningen har smarttelefon er det viktig å øke bevisstheten rundt bruken av mobiltelefon og tilstedeværelse rundt barn.

På bakgrunn av fagartikkelen “Mobilbruk kan skade samspillet med barn“, har LaH NSF i samarbeid med artikkelforfatterne utarbeidet en plakat og et informasjonsskriv til bruk på helsestasjoner og andre steder der helsepersonell jobber med foreldre og barn.

Teknologiens påvirkning på barn

NRK har laget serien Teknologien som forandrer oss, som omhandler hvordan teknologien revolusjonerer livet vårt, endrer seg i rekordfart og gir oss fantastiske muligheter. Men – som også kan gi oss mange utfordringer. Episode tre handler om bruk av skjerm hos barn.

Episode 3: Er det håp for hjernen?

Vi elsker skjermene våre. De får oppmerksomhet selv når vi skal dele gode stunder med våre nærmeste. Det kan skape problemer for barnas utvikling, men dersom fremtidens teknologi i stedet spiller på lag med menneskets kropp og hode finnes det håp (NRK).

Klikk på bildet for å komme til episoden.

Foto: NRK

Alle fagartikler