Illustrasjonsbilde: Ane Egeland

Mobilbruk og samspill med barn

Spedbarn er sosialt kompetente individer helt fra fødselen av, men de er avhengig av at omsorgspersoner er emosjonelt tilgjengelig for at denne utviklingen skal kunne forløpe normalt. Å ha et bevisst forhold til mobilbruk rundt barna sine er derfor viktig, og som Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) har satt som et av sine satsingsområder. 

En viktig oppgave i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på helsestasjonen er å bidra til å fremme et godt samspill mellom foreldre og barn. Tidlig samspill mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling både kognitivt, emosjonelt og språklig. Og i et samfunn hvor 80 prosent av befolkningen har smarttelefon er det viktig å øke bevisstheten rundt bruken av mobiltelefon og tilstedeværelse rundt barn.

På bakgrunn av fagartikkelen “Mobilbruk kan skade samspillet med barn“, har LaH NSF i samarbeid med artikkelforfatterne utarbeidet en plakat og et informasjonsskriv til bruk på helsestasjoner og andre steder der helsepersonell jobber med foreldre og barn.