Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp

Trykk her for å lære mer om Gode pasientforløp.

Illustrasjonsbilde

Sammen med kommuner og helseforetak arbeider Folkehelseinstituttet og KS for å utvikle gode, helhetlige og funksjonsbaserte pasientforløp.

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere åtte læringsnettverk. Totalt har over 160 av landets kommuner deltatt i Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke sammen med helseforetakene.

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i tre nye år. Tidligere har det vært separate nettverk for eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus. Arbeidet i perioden 2020-2022 vil omfatte alle voksne pasienter og brukere.

Læringsnettverket skal bidra til at kommuner og sykehus jobber systematisk sammen for å få til gode pasientforløp. Det er ofte i overgangene mellom kommune-sykehus og sykehus-kommune at kvaliteten og pasientsikkerheten svekkes. Oppmerksomheten er rettet mot tjenester i kommuner og helseforetak og i overgangene mellom nivåer og tjenester, der det handler om at pasienten opplever en helhet og sammenheng i helsetilbudet. Læringsnettverkene bidrar med metoder og verktøy for å forbedre dagens praksis.

Målene for Gode pasientforløp

  • Flytte oppmerksomheten fra “hva er i veien med deg” til “hva er viktig for deg” for å styrke brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring hos pasient/bruker
  • Styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse
  • Kommuner og helseforetak arbeider systematisk sammen
  • Oppfølging av pasientforløpene ved hjelp av standardiserte målepunkter

Ler mer om Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp på KS og FHI sine nettsider.

Filmen er laget av Folkehelseinstituttet og KS og illustrerer en idealsituasjon, og det er rom for lokale variasjoner:

 

Alle fagartikler