+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Negotiating a new day

Negotiating a new day: parents’ contributions to supporting students’ school functioning after exposure to trauma

En studie skrevet av Eline Grelland Røkholt, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe, og publisert i Psychology Research and Behavior Management, som undersøker hvordan foreldre til ungdom som opplevde hendelsen på Utøya i 2011 støtter egne barn i forhold til skolearbeid.

Les studien her.