Foto: Shutterstock

Nyhetsbrev

Divisjon for diagnostikk og teknologi tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og bildediagnostikk for pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Last ned nyhetsbrev i kolonne til høyre.