Illustrasjon: USN

Opplæring for å bli smittesporer i Innlandet

Opplæringsprogram for å bli smittesporer i Innlandet består av inntil tre deler:

DEL 1  – Opplæring i smittesporing i Innlandet
Dette kurset er en innføring i temaet for personer uten helsefaglig bakgrunn  med fokus på intervju av nærkontakter. Gjennomgås ev. før det nasjonale kurset.
Utviklet av: Statsforvalteren i Innlandet og Høgskolen i Innlandet.

DEL 2 – Nasjonalt smittesporingsopplæring
Dette kurset er for alle som vil jobbe med smittesporing – uavhengig av kompetansenivå. Inneholder også kunnskapstest som gir kursbevis.
Utviklet av: Helsedirektoratet.

DEL 3 – Frivillig fordypning 
Dette kurset er en fordypning av det nasjonale kurset.
Utviklet av: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og inneholder derfor noen regionale og lokale tilpasninger for det fylket.


NB: Les innledningen før du klikker inn i kursene i fanene nedenfor.

Smittesporing skal hindre ytterligere spredning av smittsomme sykdommer, slik som covid-19. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for smittesporing. Smittesporingsarbeidet er basert på telefonisk kontakt med den smittede personen og dennes nærkontakter, og innebærer ikke fysisk pasientkontakt.

Opplæringen er lagt opp i tre deler:

  • Del 1 er laget spesielt for deg som ikke har helsefaglig bakgrunn eller ønsker en inngående opplæring. Har fokus på intervju og oppfølging av nærkontakter.
  • Del 2 er det nasjonale kurset. For å få kursbeviset må du også gjennomføre kunnskapstesten.
  • Del 3 er en fordypning som baserer seg på det nasjonale kurset.

Om det er nyttig for deg å ta alle tre kursdelene, eller om det er tilstrekkelig kun å gjennomgå det nasjonale kurset fra Helsedirektoratet kommer an på hvilken kunnskap du har om temaet fra før. Ved bestått kunnskapstest får du kursbevis.

Selv om opplæringen i denne kursrekken er gjennomført og kunnskapstesten bestått, må du få praktisk opplæring i den kommunen som eventuelt er eller blir din arbeidsgiver. Som smittesporer må du følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

Dersom du ikke allerede er ansatt i en kommune, vil vi råde deg til å følge med på de enkelte kommuners hjemmesider om de søker etter ansatte med smittesporingskompetanse, eventuelt at du selv melder deg til en kommune som potensiell smittesporer.

Har du spørsmål angående opplæringen?
Ta kontakt med Elin Amrud, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet.

Kurssiden er under utvikling og vil endres.

 

Les gjennom all innledende informasjon før du gjennomfører kurset. 

Disse tre kursdelene retter seg til deg som planlegger å melde deg som smittesporer i Innlandet. De kan også være nyttig for deg som allerede er rekruttert til arbeidet, men som ønsker mer kompetanse på området.

Tema som du må lære mer om i kommunen hvor du skal jobbe som smittesporer:

  • Lokale forhold i kommunen. Dette kan være forhold som arbeidsfordeling i smittesporingsteamet og kommunen for øvrig, samarbeidsrutiner med de involverte partene – som kommunelege og beredskapsledelse, lokal prøvehåndtering og lokale smittevernanbefalinger og -forskrifter.
  • Praktiske ferdigheter slik som intervjuteknikk og kommunikasjonsferdigheter
  • Bruk av elektronisk smittesporingsverktøy

Opplæring i smittesporing

Opplæring i smittesporing (del 1)  inneholder tre temaer og moduler med avsluttende spørsmål til slutt. Du vil i kurset få:

  • Innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern og smittesporeres rolle og oppgaver.
  • En kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av.
  • Teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en nærkontakt.

Kurset retter seg mot oppfølging av nærkontakter.

Kurset inneholder også grunnleggende forklaringer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig å ha med seg når man skal gjennomføre det nasjonale kurset og den nasjonale kunnskapstesten (del 2).

Hvis du er helsepersonell og har kunnskap om smittesporing fra før, kan du eventuelt hoppe over dette innledende kurset og gå rett til det nasjonale kurset (del 2).


Start kurset

NB: Når du klikker deg inn til kurset, vil du ved første innlogging bli bedt om å registrere deg i Høgskolens kursportal.

Klikk her for å åpne kurset.

Nasjonal smittesporingsopplæring

Kurset tar for seg temaer som smittesporerens rolle i kommunelegens team, smittevernloven og hvordan arbeidet som smittesporer foregår.

Kurset består av tekst og filmer, og er utviklet av Helsedirektoratet.

Bestått kunnskapstest gir kursbevis. For å få kursbevis må du være registrert med profil her på Kompetansebroen – logg inn i toppmenyen eller registrer deg her.


Start kurset

Klikk her for å åpne det nasjonale kurset.

Klikk her for å åpne kunnskapstesten.

Tilbud til de som ønsker å fordype seg videre i temaet

Kurset som utgjør del 3 er utviklet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og vi gjør oppmerksom på at det er enkelte regionale og lokale forhold i opplæringen som da ikke vil gjelde for dere som jobber i Innlandet.


Start kurset

Klikk her for å starte kurset.